ICT

VISIE OP ICT                         

We willen ICT inzetten als hulpmiddel om onze onderwijskwaliteit te verbeteren. Om de kinderen goed voor te bereiden op de moderne wereld van techniek en communicatie, leren zij verschillende vaardigheden op het gebied van ICT. We sluiten aan bij de leefwereld van kinderen door nieuwe media te gebruiken bij projectmatig onderwijs. Kennis draait niet alleen over uit je hoofd leren, we laten de kinderen daarom met behulp van internetopdrachten kennis zoeken, vinden, interpreteren en toepassen.

We willen m.b.v. ICT ervoor zorgen dat:

  • De kinderen betrokken zijn bij de lesstof
  • ICT bijdraagt aan effectieve lestijd
  • ICT bijdraagt aan adaptief onderwijs
  • De kinderen worden uitgedaagd op creatief en cognitief vlak
  • De kinderen stapsgewijs leren denken, leren programmeren
  • De kinderen oplossingsgericht leren denken

Pagina delen: