Ouderpanel

Het ouderpanel – ‘Denk met ons mee’

Het ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen.Wie zitten er in het ouderpanel?

  • Vivian Nijholt
  • Henriette Busstra
  • Marga van Casteren
  • Janna van Dijk
  • Grietje Maat
  • Andreas Wierda

 

Pagina delen: