Verslagen 2018

Bijeenkomst 20 maart 2018

De werkgroep ouderbetrokkenheid van de Trieme bestaat uit leerkrachten en ouders. Samen geven we vorm aan de wijze waarop we betrokken zijn bij het leerproces en leeromgeving van onze kinderen.
We kijken hierbij naar waar de behoefte van ouders ligt om hierover geïnformeerd te worden en te blijven. Een open structuur waarin we vanuit school en ouders elkaar kunnen informeren maar ook aanspreken op zaken die aandacht verdienen waar nodig.
De onderwerpen die in deze vergadering aan de orde waren:
– Evaluatie openzetten ouderportaal en evt. uitbreiden van het ouderportaal (Parnassys)
– Communicatie vanuit en naar de ouders, bijvoorbeeld de introductie van de startgesprekken, contactouders, weekplanning, info mail vanuit de groepen
– Duo oudertevredenheidsonderzoek, evalueren en acties bespreken

We zoeken nog ouders die aan willen schuiven bij deze werkgroep! opgeven kan bij Elly de Glee

e.deglee1977@gmail.com

 

Pagina delen: