Werkgroepen

Werkgroep ouderbetrokkenheid

In de werkgroep ouderbetrokkenheid onderzoeken ouders, leerkrachten en directeur hoe er een meer gelijkwaardige- en betere samenwerking tussen ouders en school gerealiseerd kan worden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In schooljaar 2017-2018 richt deze werkgroep zich op de volgende zaken: visie op ouderbetrokkenheid; contactouders in elke groep; gesprekkencyclus (ouder/leerkracht/kindgesprekken).

Leden van deze werkgroep zijn:

  • Elly de Glee (ouder)
  • Baukje Keizer-Maat (ouder)
  • Mari Jet Hartjes (ouder)
  • Saskia de Jong- de Groot (IB-er)
  • Ilse Boersma (Directeur)

Werkgroep verkeer

De werkgroep verkeer bestaat uit twee ouders die projecten organiseren om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Ze zetten acties op touw om andere ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken van verkeersveiligheid. Ook kennen ze de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze door met een ‘verkeersveilig oog’ te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen komen.

Leden van deze werkgroep zijn:

  • Wietske Sloothaak
  • Fokje Roffel

Werkgroep ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs zijn eindeloos. De ICT-werkgroep onderzoekt deze mogelijkheden en op welke wijze we hier invulling aan willen geven op De Trieme. Wat is de toekomst voor het basisonderwijs met digitale leermiddelen en ICT-toepassingen, wat past bij ons thematisch onderwijs? In schooljaar 2017-2018 wordt een leerlijn programmeren geïmplementeerd en werken we met nieuwe devices voor leerkrachten en leerlingen.

Leden van deze werkgroep zijn:

  • Frans Ittmann (ouder)
  • Sietze Greidanus (leerkracht)

 

Pagina delen: