Onze school

De Leerlingenraad 2023 – 2024

Van boven naar beneden: Brent, Sanne, Fardau, Jesse en Fien.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen die zijn gekozen door hun klasgenoten om hun groep te vertegenwoordigen. Ze zetten zich in voor voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 4 t/m 8.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.