Onze school

Onze visie

Alles wat we doen op onze school staat in dienst van onze visie. Hier geloven we in, dit is onze overtuiging. Onze missie is: ‘Levend leren en lerend leven’. Kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo en op eigen wijze, ieder kind is verschillend en dus uniek. Dit nemen we als uitgangspunt voor ons onderwijs en richten ons onderwijs op zo’n wijze in dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. We doen dit door middel van thematisch onderwijs.

Drie pijlers

De Trieme hanteert drie pijlers om te komen tot bovengenoemde ontwikkeling en leren:

Betekenisvol leren

Betrokkenheid van iedere leerling en aandacht voor iedere leerling als het gaat om zorg en begeleiding, waarbij betekenisvol leren in een rijke leeromgeving leidend is. Ieder kind moet vaardigheden leren die het nodig heeft om de wereld te ontdekken en te verkennen. Ons onderwijs coacht en begeleidt kinderen in zelfstandig leren. Zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, communiceren, probleemoplossend denken en samenwerken komen juist met thematisch werken regelmatig aan bod. Waarom betekenisvol leren? Omdat het logisch, motiverend, efficiënt en effectief onderwijs is!

Met openheid & respect

Kinderen krijgen op De Trieme de kans om zich te ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze culturele samenleving. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor respect voor ieders mening en geloofsovertuiging, voor afkomst, naastenliefde en verdraagzaamheid. Als school willen we deze waarden aan onze kinderen overbrengen en daarmee een sfeer scheppen waarin iedereen zich veilig, gestimuleerd en gewaardeerd voelt. Ouders en school werken voortdurend samen om een gezonde ontwikkeling en het leren van kinderen te ondersteunen. School is hierbij een belangrijke ontmoetingsplaats, laagdrempelig waarbij we een open communicatie nastreven.

Groei

Op De Trieme gaan we uit van verschillen in interesses, leerstijl, leertempo en intelligentie. Dit nemen we als uitgangspunt voor ons onderwijs. Op die manier kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen en ontplooien. Wanneer het kind in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, krijgt het inzicht in zijn of haar eigen ontwikkeling en wordt groei in beeld gebracht. Ieder kind heeft meerdere talenten. Onze school is de sleutel tot het vinden van deze talenten en ervoor te zorgen dat ze tot groei komen.