Onze school

Informatie over de school

De Trieme ligt aan de rand van Sintjohannesga, midden in ons voedingsgebied. Onze leerlingen zijn afkomstig uit de dorpen/buurtgemeenschappen Rohel, Rottum, Rotstergaast, Rotsterhaule, Ouwsterhaule en Sintjohannesga. De Trieme telt ongeveer 100 kinderen verdeeld over 6 groepen.

Informatie over groep 1/2

Via onderstaande link vindt u informatie over het maken van een goede start in groep 1/2.

Informatiebulletin kleuters De Trieme

 

 

Stichting CBO Meilân

De Trieme valt onder de stichting van 15 gezamenlijke scholen Christelijk Basisonderwijs Meilân (CBO Meilân). Een stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente de Fryske Marren en Heerenveen.

Visie op identiteit

Onze school is een open Christelijke basisschool. We willen vanuit een Christelijke levensvisie op opvoeding en onderwijs kinderen begeleiden en helpen ontwikkelen. Dit komt tot uiting in de manier waarop lesgegeven wordt maar ook in de wijze waarop kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan: er is ruimte en respect voor elkaar.

Naam van de school

De Trieme is het Friese woord voor de trede of sport van een ladder. De Trieme is ook een onmisbaar onderdeel van die ladder. De treden ondersteunen ons en zorgen ervoor dat we stap voor stap omhoog kunnen klimmen. Een prachtige metafoor voor de kinderen op onze school die stap voor stap hoger op de ladder klimmen in hun ontwikkeling op weg naar volwassenheid. De Trieme wil voor kinderen een stevige, hechte en betrouwbare trede zijn.