Kalender

Dit is de jaargids van De Trieme van schooljaar 2023-2024. Hierin vindt u belangrijke en
praktische informatie van De Trieme en is onderdeel van de schoolgids, waar de beleidsmatige kant van ons onderwijs staat beschreven.

Jaargids 2023-2024

Schoolgids

In de schoolgids vindt u meer informatie over onze school.