Schoolbibliotheek

De Trieme beschikt over een complete schoolbibliotheek die met ondersteuning van de bibliotheek in Joure up-to-date wordt gehouden. Iedere week wordt structureel gelezen uit boeken van onze eigen bibliotheek. Het is ook mogelijk boeken te lenen om thuis te kunnen lezen. Uw kind krijgt dan een boekentas van school. Elke woensdag zijn er bibliotheekouders op school aanwezig om het uitlenen en inleveren van boeken te begeleiden en registreren.