Onze school

Kanjerschool

De Trieme bevordert het sociaal emotioneel leren van de leerlingen door de Kanjertraining in te zetten. Het doel van de Kanjertraining is het stimuleren van betrouwbaar, constructief en authentiek gedrag: Kanjergedrag. Om dit te bereiken richt de training zich op een drietal voorwaardelijke doelen. De eerste is het vergroten van moreel besef over welk gedrag prettig is voor jezelf en de ander. De tweede is het bewust maken van de intrinsieke motivatie om dit gedrag te willen vertonen. De derde is het vergroten van verantwoordelijkheidsbesef voor het daadwerkelijk vertonen van dit gedrag.

Een Kanjertraining in het onderwijs leidt tot een veiligere sfeer in de klas, een verbetering van de onderlinge relaties en het zich competenter voelen van de leerkracht en de leerlingen. Meer informatie over de Kanjermethode vindt u in ons
Anti-pestprotocol of op www.kanjertraining.nl.