Kalender

Schooltijden

Op De Trieme hanteren we een continurooster waarbij alle kinderen op vrijdagmiddag vrij zijn. Dit rooster ziet er op maandag t/m donderdag als volgt uit:

8.30 – 10.15 uur: Lestijd
10.15 – 10.30 uur: Pauze
10.30 – 12.00 uur: Lestijd
11.45 – 12.15 uur: Lunch/pauze
12.30 – 14.15 uur: Lestijd

De kinderen hebben tussen de middag een kwartier voor de lunch en een kwartier voor buitenspel.