Kalender

Schooltijden

Op De Trieme hanteren we een continurooster waarbij alle kinderen op vrijdagmiddag vrij zijn vanaf 12:15 uur. Maandag t/m donderdag gaan de kinderen van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school. De bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur ook kunnen starten met de les.