Kalender

Schooltijden

Op De Trieme hanteren we een continurooster waarbij alle kinderen op vrijdagmiddag vrij zijn. Dit rooster ziet er op maandag t/m donderdag als volgt uit:

8.30 – 10.15 uur: Lestijd
10.15 – 10.30 uur: Pauze
10.30 – 12.00 uur: Lestijd
12.00 – 12.30 uur: Lunch/pauze
12.30 – 14.15 uur: Lestijd

De kinderen hebben tussen de middag een kwartier voor de lunch en een kwartier voor buitenspel. Op vrijdag hebben de kinderen tot kwart over twaalf les en de middag vrij.