Ouderinformatie

Ouders en school

Ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen. We willen ouderbetrokkenheid zodanig vormgeven dat er een cultuur ontstaat waarin school en ouders gezamenlijk optrekken en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen en inzetten. De Trieme wil daarom voor ouders ook een school zijn met een ‘lage drempel’.