Geledingen

U kunt op dit deel van de website meer lezen over de verschillende geledingen van onze school. Hier is informatie te vinden over de medezeggenschapsraad, de ouderraad, het ouderpanel en de verschillende werkgroepen. Voor nog meer informatie kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigers van deze geledingen.