Onze school

Ons onderwijs

Door ervaren, ontdekken en onderzoeken in de context van een thema wordt de betrokkenheid vergroot. Een rijke leeromgeving en levensecht leren speelt hierin een belangrijke rol. Ieder kind moet de vaardigheden leren die het nodig heeft om de wereld te ontdekken en te verkennen. Ons onderwijs coacht en begeleidt kinderen in zelfstandig leren. Zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, communiceren, probleemoplossend denken en samenwerken komen juist met het thematisch werken regelmatig aan bod. Waarom? Omdat het logisch, motiverend, efficiënt en effectief onderwijs is!

Alles-in-1

Bijzonder van onze school is, dat we onder andere de methode Alles-in-1 gebruiken. Dit is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. Zaakvakken, expressie, techniek, cultuur -en meer- komen in logische samenhang aan bod. De wereld bestaat ook niet uit losse vakken. Nieuwsgierigheid en verwondering zijn de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen.

Omdat de vakken binnen één thema gehouden worden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind geprikkeld. Door de afwisseling van hoofd-, handen- en hart- activiteiten komen we tegemoet aan de verschillende manieren van leren van kinderen. Op deze wijze krijgen kinderen de gelegenheid om hun talenten te ontdekken want daar draait onderwijs toch uiteindelijk om.