Onze school

Welkom op De Trieme!

Onze school is een open Christelijke basisschool. We willen vanuit een Christelijke levensvisie op opvoeding en onderwijs kinderen begeleiden en helpen ontwikkelen. Dit komt tot uiting in de manier waarop lesgegeven wordt maar ook in de wijze waarop kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan: er is ruimte en respect voor elkaar.

Onze school

De Trieme is een eigentijdse basisschool. De 21e -eeuwse vaardigheden spelen een belangrijke rol in ons onderwijs waarbij we zo goed mogelijk willen inspelen op de individuele ontwikkelbehoeften van de kinderen. Vanuit het thematisch onderwijs richten we ons o.a. op probleemoplossend denken, samenwerken, kritisch denken en creativiteit waarbij we oog hebben voor kinderen die het lastig vinden en kinderen die wat meer aankunnen. Boven alles willen we een school zijn waar een ieder zich gewaardeerd en welkom voelt.

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan is het zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen in de school! Kom gerust eens langs en/of maak een afspraak.

Namens het team van De Trieme, Rianna de Jong-Hornstra