Groepen

Op De Trieme hanteren we een jaarklassensysteem vanaf groep 2. Kinderen van dezelfde leeftijd worden bij elkaar in de groep geplaatst. In de kleutergroep zijn de jongste, middelste en oudste kleuters ondergebracht. Als het aantal leerlingen in een groep te klein wordt om zelfstandig door te gaan, vormen we combinatiegroepen.

Schooljaar 2017/2018


 

 Leerteam groep aantal leerkracht
 Onderbouw 1/2

3/4

14..uitloop

28

Korja van der Werff/Nienke Broersma

Sietze Greidanus

 Bovenbouw 5/6

7

8

21

17

18

Gea Veenstra

Rixt Kok/ Esther Voorintholt

Gera Veldstra

Pagina delen: