Geledingen

Werkgroep verkeer

De werkgroep verkeer bestaat uit twee ouders die projecten organiseren om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Ze zetten acties op touw om andere ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken van verkeersveiligheid. Ook kennen ze de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze door met een ‘verkeersveilig oog’ te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen komen.