Leerlingenraad zorgt voor nieuw buitenspeelmateriaal

buitenspeelmateriaal
Je zit in de leerlingenraad, maar kun je dan ook echt wat bereiken en invloed hebben?
Ja zeker! De ideeënbus zat vol met briefjes en de leerlingenraad heeft deze besproken met de directrice. Naar aanleiding van dat gesprek hebben ze budget gekregen, zijn ze met ouders op pad gegaan en hebben de nieuwe aangeschafte materialen vanochtend in de klassen gepresenteerd!